NEWS

VIDEO HIGHLIGHT

PRISM HIGHLIGHT

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนมีนาคม 2562

ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นหลังผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกและพันธมิตรลดกำลังการผลิต

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น หลังโอเปกและพันธมิตรลดกำลังการผลิต และการเจรจาการค้าระหว่าง สหรฐัฯ และจีนดีขึ...

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนมกราคม 2562

ราคาน้ามันปรับลดลงต่อเนื่อง แม้โอเปกและพันธมิตรพยายามลดก้าลังการผลิตเพื่อพยุงราคา

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนธันวาคม 2561

ราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัว คาดกลุ่มผู้ผลิตโอเปกและพันธมิตรเข้าพยุงราคา

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนพฤศจิกายน 2561

ราคาน้ำมันดิบทรงตัวจากความกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนกรกฎาคม 2561

ราคาน้ำมันยังทรงตัว จับตาสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน หวั่นกระทบเศรษฐกิจและความต้องการน้ำมันโลก

DOWNLOAD FILE

MARKET UPDATE

PETROLEUM

Crude Price [USD/barrel] 21 Mar. 2019

ICE Brent67.86

(-0.64)

NYMEX WTI59.98

(-0.25)

GASOLINE PRICE

28 Jan. 2019

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน ปี 2562

คุณจิรวรรณ ตรีเมธสุนทร นักวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันกลุ่ม ปตท. (PRISM) และ นักวิเคราะห์การพาณิชย์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)...