เชิญร่วมฟังอัพเดท สถานการณ์ราคาน้ำมัน

14 Dec. 2020

โดย PRISM Expert คุณวศิน ศรีวัฒนะธรรมมา พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

Back

OTHER PR News

VIEW MORE