NEWS

VIDEO HIGHLIGHT

PRISM HIGHLIGHT

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนเมษายน 2562

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากมาตรการลดการผลิตของโอเปกและพันธมิตร

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนมีนาคม 2562

ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นหลังผู้ผลิตในกลุ่มโอเปกและพันธมิตรลดกำลังการผลิต

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น หลังโอเปกและพันธมิตรลดกำลังการผลิต และการเจรจาการค้าระหว่าง สหรฐัฯ และจีนดีขึ...

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนมกราคม 2562

ราคาน้ามันปรับลดลงต่อเนื่อง แม้โอเปกและพันธมิตรพยายามลดก้าลังการผลิตเพื่อพยุงราคา

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนธันวาคม 2561

ราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัว คาดกลุ่มผู้ผลิตโอเปกและพันธมิตรเข้าพยุงราคา

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนพฤศจิกายน 2561

ราคาน้ำมันดิบทรงตัวจากความกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน

DOWNLOAD FILE

Energy Time: วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน เดือนกรกฎาคม 2561

"ราคาน้ำมันยังทรงตัว" จับตาสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน หวั่นกระทบเศรษฐกิจและความต้องการน้ำมันโลก

DOWNLOAD FILE

MARKET UPDATE

PETROLEUM

Crude Price [USD/barrel] 18 เม.ย. 2562

ICE Brent71.97

(+0.35)

NYMEX WTI64.00

(+0.24)

GASOLINE PRICE

28 ม.ค. 2562

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน ปี 2562

คุณจิรวรรณ ตรีเมธสุนทร นักวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันกลุ่ม ปตท. (PRISM) และ นักวิเคราะห์การพาณิชย์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)...