วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน ปี 2562

28 ม.ค. 2562

1 Document

คุณจิรวรรณ ตรีเมธสุนทร นักวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันกลุ่ม ปตท. (PRISM) และ นักวิเคราะห์การพาณิชย์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันปี 2562 ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก..................

DOWNLOAD :

1. Market Outlook_For Plastric Industry_Q119.pdf

File size : 1.60 MB

Download

OTHER PR News

VIEW MORE