ท่านสามารถอ่านแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นได้ที่ 

https://pttpdpa.pttplc.com/Privacy/146156


DOWNLOAD :

1. The crisis of oil supply.pdf

File size : 177.76 MB

Download

2_1. Oil Demand facing the unprecedented uncertainty.pdf

File size : 73.17 MB

Download

3_0. The World towards sustainable future.pdf

File size : 295.73 MB

Download
Back

2022 The Annual Petroleum Outlook Forum

23 Nov. 2022 Time : 01:30 PM - 03:30 PM
At LIVE: PRISM Facebook & YouTube

OTHER EVENTS

VIEW MORE