ท่านสามารถอ่านแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นได้ที่ 

https://pttpdpa.pttplc.com/Privacy/146156

DOWNLOAD :

1_PTT_Shining through the night_Introduction.pdf

File size : 5.28 MB

Download

2_GC_Beyond Adaptation of PE Market.pdf

File size : 7.85 MB

Download

3_HMC_New PP Sky after perfect storm.pdf

File size : 2.75 MB

Download

4_TOP_The Future of PX and BZ_Adapting to Change.pdf

File size : 4.57 MB

Download

5_IRPC_The Future of SM PS and ABS Infinite Possibilities.pdf

File size : 16.07 MB

Download

6_CIMB_Next_Chapter_of_Thailand.pdf

File size : 1.99 MB

Download
Back

THE 14TH PTT Group Petrochemical Outlook Forum 2023

12 Jul. 2023 Time : 02:00 PM - 31 Jul. 2023 TIME : 11:59 PM
At PTT Auditorium Floor 2

OTHER EVENTS

VIEW MORE